10 érdekes tény a fordításról

2017. március 01. - Termosz

Lawrence Venuti fordítástudomány-kutató a The Translator's Invisibility című 1995-ös könyvében megállapította, hogy a fordítók láthatatlanok. A fordítástudomány nem kutatja a fordító személyét. Bár a kiadott könyvek impresszumában szerepel a műfordító neve, a szöveg valójában akkor jó, ha az olvasó nem veszi észre a fordító jelenlétét, hiszen ha felfigyel valamilyen magyartalanságra, akkor a fordító hibát ejtett. Szakfordítás terén pedig a fordító valóban láthatatlan – a nevét mindössze a fordítóiroda vagy a megbízó ismeri. Íme néhány érdekesség erről a láthatatlan szakmáról.

1. A legtöbb nyelvre lefordított könyv a Biblia: 2932 nyelvre fordították le legalább az egyik könyvet, az Új Testamentumot 1333 nyelvre, és 554 nyelven olvasható mindkét testamentum a protokanonikus írásokkal egyetemben. Egyes szakaszait még Klingon és Na’vi nyelvre is lefordították! (Klingon → https://goo.gl/B9R7ia, Na'vi → https://goo.gl/3OOdlN)

2. A Biblia nemcsak a legtöbb nyelvre lefordított szöveg, hanem a legkorábban elkészített fordítás is. Időszámításunk előtt 300-ban keletkezett a Szeptuaginta, vagyis a Hetvenes fordítás – a héber Biblia görög fordítása. Az elnevezés arra a legendára vezethető vissza, amely szerint 72 zsidó készítette a fordítást 72 nap alatt.

3. A fordítás védőszentje Szent Jeromos – a legjelentősebb Biblia-fordítás, a Vulgata létrehozója. A Vulgata a tridenti zsinat idején, 1546-ban lett a katolikus egyház hivatalos bibliaszövege. Ez a mű szolgált a későbbi Biblia-fordítások alapjául a 20. század közepéig.

4. Minden év szeptember 30-án, Szent Jeromos napján ünnepeljük a nemzetközi fordítónapot. A Fordítók Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Translators) kezdeményezésére jött létre a nemzetközi fordítónap 1991-ben.

5. Az idén 85 éves Index Translationumot az UNESCO hozta létre, hogy összegyűjtse a világon lefordított könyveket, ezzel pótolhatatlan forrást nyújtva a bibliográfiák összeállításához világszerte. Az adatbázis több mint kétmillió bejegyzést tartalmaz minden tudományterületről: irodalmi, társadalom- és bölcsészettudományos, természettudományos, történelmi és további területeken megjelent könyveket.

Az Index Translationum szerinti tíz legtöbb nyelvre lefordított szerző: Agatha Christie, Verne Gyula, William Shakespeare, Enid Blyton, Vlagyimir Lenin, Danielle Steel, Barbara Cartland, Hans Christian Andersen, Stephen King és Jacob Grimm.

6. Egy fordító átlagosan 250 szavas sebességgel dolgozik óránként, ami egy főállású fordító esetében körülbelül 500 000 szót jelent évente.

7. A forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg hossza eltérhet, ennek egyik lehetséges oka, hogy az egyes nyelvek szavainak átlagos hossza változó. A magyar nyelv egy átlagos szava 10,7 betűből áll, míg egy angol szó csupán 8,23 betűből.

Ráadásul az egyes nyelvek nem ugyanannyi szóval fejeznek ki bizonyos kifejezéseket. Ez eredményezhette, hogy Háború és béke angol fordítása körülbelül 100 000 szóval terjedelmesebb, mint az orosz eredeti.

8. Iránban több nem hivatalos fordítása is létezik a Harry Potter-könyveknek. Egyes források szerint 16 Harry Potter-fordítás is olvasható fárszi nyelven. Mivel azonban Irán nem tagja az Egyetemes Szerzői Jogi Egyezménynek, ezért az iráni kiadók annyi külföldi könyvet adnak ki, amennyit szeretnének, és nem kötelezettek a jogdíjfizetésre.

9. Egy nemrég végzett felmérés szerint egy nagyobb magyarországi városra elegendő szakfordító dolgozik ma a világon, számuk megközelíti a 300 000 személyt.

10. A Google 4 hónap alatt 1 millió Rio De Janeiró-i kisvállalkozót tanított meg arra, hogyan használják hatékonyan a Google Translate szolgáltatást a külföldiekkel való kommunikációra az olimpia alatt. Rio lakosságának 95%-a még mindig kizárólag portugálul beszél, ezért nagy fejtörést okozott az ottani vállalkozóknak a hirtelen beáramlott turisták kiszolgálása.

Felhasznált anyagok:

http://www.ravi.io/language-word-lengths

https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_in_translation

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html